دوستانی که به وبلاگم سر میزنید امروز سیاه پوش عمومم لطفا برای شادی روحش فاتحه بفرستید.محسن جامعی