سلام

ویدیو آموزشی گرامر جملات شرطی *شرطی نوع اول در زبان انگلیسی *

مناسب برای عموم به خصوص دانش آموزان پایه یازدهم کتاب VISION2 *

تهیه توسط محسن جامعی *دبیر زبان انگلیسی

به صورت انیمیشنی و کوتاه

گرامر شرطی نوع اول توسط محسن جامعی

Teaching the grammar of Vision2 unit3

Using Pawtoon to make an animation

Made by

Mohsen Jamei

English teacher


دانلود از طریق گزینه زیر:

Download