...
خواننده «گل یخ» به دفتر موسیقی ارشاد رفت و حتی یک نفر او را نشناخت!
در هنر ایران به دلیل نقصانهای مدیریتی بارها اتفاقاتی افتاده که شاید باور آنها برای مخاطبان عادی سخت باشد.البته که تغییر و تحولات مدیریتی نیز چنان که باید باعث رفع این اتفاقات نشده و فقط کیفیت آنها را تغییر داده است. از جمله این اتفاقات عجیب برای کوروش یغمایی خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ-راک ایرانی و خالق «گل یخ» افتاده است.
کوروش یغمایی حدودا یک سال قبل و برای پیگیری وضعیت آخرین آلبومش «ملک جمشید» و دیدار با پیروز ارجمند مدیر وقت دفتر موسیقی به دفتر موسیقی ارشاد می رود. اما در اتفاقی عجیب هیچ کدام از کارمندان دفتر موسیقی و مسئولان آنجا یغمایی را نمی شناسند و برخورد بدی با او می شود. یغمایی البته چند باری خود را معرفی می کند ولی باز هم کسی او را نمی شناسد تا اوضاع به جایی برسد که رفتار کارکنان دفتر موسیقی باعث دلخوری وی و ترک آنجا شود. اینجاست که یکی از مراجعه کنندگان به دفتر موسیقی به سراغ یکی از مسئولین دفتر رفته و رزومه ای کوتاه از یغمایی را به وی می دهد تا او نیز بلافاصله تا جلوی درب تالار وحدت دنبال وی رفته و او را برگرداند. علیرغم بازگشتن یغمایی و تقاضای تعیین تکلیف آلبوم «ملک جمشید» بعد از گذشت یک سال هنوز هم مجوز آلبوم صادر نشده است.